Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
helloword
8803 e77f 500
Reposted frommangoe mangoe viapolciak polciak
helloword
5008 309e 500
Reposted fromuoun uoun viapolciak polciak
helloword
Jeżeli mężczyzna widzi silną kobietę, która radzi sobie ze wszystkim sama, powinien pogłaskać ją czule po głowie, pocałować w czoło i utulić ją do snu. 
Silne kobiety nie urodziły się niezniszczalne. Musiały dużo przejść i wycierpieć, aby przybrać zbroję. 
Niczego nie potrzebują tak, jak szansy, by poczuć się słabą i małą w ramionach mężczyzny, który im na to pozwoli.
helloword
1055 b7e0
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapolciak polciak
helloword
6780 b5c3 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viairmelin irmelin
helloword
  • miałem już parę razy to straszliwe przygnębiające przenajsmutne uczucie, że powinienem w danej chwili w innym miejscu być, niż w tym, w którym w danej chwili byłem.
— Edward Stachura
Reposted fromnezavisan nezavisan viapoppyseed poppyseed
helloword
7254 f2f6 500
Reposted frommisssomething misssomething viapoppyseed poppyseed
helloword
2763 2570
Reposted fromEtnigos Etnigos viaprzeblyski przeblyski
helloword
1048 a957 500
Reposted fromnutt nutt viachceblantao5rano chceblantao5rano
helloword
7542 1cc5 500
Reposted fromnezzmusic nezzmusic viapoppyseed poppyseed
helloword
3331 6c21 500
Reposted frompiehus piehus viapoppyseed poppyseed
helloword
helloword
0059 2f9a
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapoppyseed poppyseed
helloword
6572 ddd8 500
Reposted fromhissyfit hissyfit viakomplikacja komplikacja
helloword
1650 ee00
Reposted fromHarderthanaRock HarderthanaRock viaazazel azazel
helloword
8914 7572 500
Reposted from4777727772 4777727772 viapoppyseed poppyseed
helloword
4141 f85d 500
helloword
I po co wszystko tobą pachnie
Skoro tak dawno jesteś gdzieś
Mówili mi, że będzie łatwiej
Minie z czasem...
— KORTEZ
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viapoppyseed poppyseed
helloword
6638 c90a 500
a Tobie jak idzie gra w bingo?
Reposted fromoll oll viapoppyseed poppyseed
helloword
3529 1d26 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viapoppyseed poppyseed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl