Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
helloword
1055 b7e0
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapolciak polciak
helloword
6780 b5c3 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viairmelin irmelin
helloword
  • miałem już parę razy to straszliwe przygnębiające przenajsmutne uczucie, że powinienem w danej chwili w innym miejscu być, niż w tym, w którym w danej chwili byłem.
— Edward Stachura
Reposted fromnezavisan nezavisan viapoppyseed poppyseed
helloword
7254 f2f6 500
Reposted frommisssomething misssomething viapoppyseed poppyseed
helloword
2763 2570
Reposted fromEtnigos Etnigos viaprzeblyski przeblyski
helloword
1048 a957 500
Reposted fromnutt nutt viachceblantao5rano chceblantao5rano
helloword
7542 1cc5 500
Reposted fromnezzmusic nezzmusic viapoppyseed poppyseed
helloword
3331 6c21 500
Reposted frompiehus piehus viapoppyseed poppyseed
helloword
helloword
0059 2f9a
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapoppyseed poppyseed
helloword
6572 ddd8 500
Reposted fromhissyfit hissyfit viakomplikacja komplikacja
helloword
1650 ee00
Reposted fromHarderthanaRock HarderthanaRock viaazazel azazel
helloword
8914 7572 500
Reposted from4777727772 4777727772 viapoppyseed poppyseed
helloword
4141 f85d 500
helloword
I po co wszystko tobą pachnie
Skoro tak dawno jesteś gdzieś
Mówili mi, że będzie łatwiej
Minie z czasem...
— KORTEZ
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viapoppyseed poppyseed
helloword
6638 c90a 500
a Tobie jak idzie gra w bingo?
Reposted fromoll oll viapoppyseed poppyseed
helloword
3529 1d26 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viapoppyseed poppyseed
helloword
helloword
4110 ec10 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapoppyseed poppyseed
helloword
‒ A jak wytłumaczysz to, że potrzebowała aż pięciu lat, żeby uświadomić sobie, że ty jesteś mężczyzną jej życia? 

‒ Bo człowiek boi się silnych uczuć innych ludzi. Bo życie jest skomplikowane i często igra z nami, przysyłając nam dobrą osobę w złym momencie.
— G. Musso
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl